Naše specializace

Zaměřujeme se na na tyto segmenty s kterými máme mnoholeté zkušenosti:

  • Zemědělské družstva 
  • Výrobní závody
  • Rodinné domy

Splníme potřeby pro opravu střech, navrhneme možná řešení.  

Opravíme vám váš objekt - sklad, kravín 

Více informací naleznete v nabízených službách nebo se podívejte na realizované zakázky